ΓΕΝΙΚΑ:

Παρακαλούνται οι μαθητές να επεξεργασθούν την διδακτική ύλη και να απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις.

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων να αποσταλούν σε μορφή αρχείου pdf η σε μορφή φωτογραφίας προς το E-mail του καθηγητή (σας έχει αποσταλεί στο E-mail που έχετε δηλώσει στη Διεύθυνση του σχολείου) ή στο E-mail του σχολείου.

Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού βιβλίου Βιολογίας:

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A103/517/3362,13558

 

Εβδομάδα 30.03.-03.04.2020

 

Μάθημα:

Κεφ. 3.1: Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στον άνθρωπο
Το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου – Η πορεία του αίματος (σελ. 65-67).

 

Ερωτήσεις:

 Ερωτήσεις 1Α και 1Β (σελ. 69)

 

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:

Τα στόματα των φύλλων

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3113?locale=el

 

 

Εβδομάδα 23.-29.03.2020

Μάθημα:

Κεφ. 3.1: Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στους μονοκύτταρους οργανισμούς (σελ. 60).
Κεφ. 3.2: Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στα φυτά (σελ. 60-61).

Ερωτήσεις:

Ερώτηση 1, 2 και 4 (σελ. 61)

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:

Τα στόματα των φύλλων

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3134?locale=el

 

Εβδομάδα 16.-22.03.2020

Μάθημα:

Διατροφή και υγεία (σελ. 51). Ανακεφαλαίωση κεφ. 2.4 (σελ. 45-52).

Ερωτήσεις:

Ερώτηση 1 (σελ. 52), Ερωτήσεις 3, 5 (σελ. 53)


Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
α) Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6690?locale=el
β) Ισορροπημένη διατροφή
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3740