Παρακαλούνται οι μαθητές να επεξεργασθούν την ακόλουθη διδακτική ύλη στο μάθημα των Γερμανικών και να αποστείλλουν  τις απαντήσεις των ασκήσεων στο  Εμαιλ του σχολείου.
 
Α΄ και Β΄ Γυμνασίου:   Deutsch ein Hit,    Β΄Γυμνασίου , Lektion 6  Seite 7-22  und Seite  95-108
 
 
Viele Grüße
 
Η διδάσκουσα
Ε. Αθανασίου