Θ.Ε.5 Κακό   5.1 Αμαρτία (σελ.198 και εξής)

Έννοια της αμαρτίας Προπατορικό αμάρτημα Αμαρτία, ελεύθερη επιλογή

Συνέπειες της αμαρτίας σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο

Η μετάνοια ως αντίδοτο της αμαρτίας

Η αμαρτία σε σχέση με την ανθρώπινη ελευθερία

Μελέτη φυλλαδίων - φωτοτυπιών     Ερμηνεία και ανάλυση του κειμένου της Γένεσης

Στη συνέχεια θα μελετήσετε την ενότητα 5.5 Υποδούλωση-Εξάρτηση   Αφοσίωση και υποδούλωση

στο Χριστιανισμό (μελέτη κειμένων) Δούλος Θεού  Η ιστορία του Ονήσιμου

Σας προτείνω να ανατρέξετε στο διαδίκτυο ''Θέματα Παιδείας'' Δουρδούνη Ευαγγελία στην

ενότητα ''Νέοι και εθισμός''   ''Νέοι και διαδίκτυο'' ''Νέοι και νικοτίνη''

 

https://www.scribd.com/document/350951230/ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ