Δευτέρα, 30-3-2020

Στη διάρκεια της εβδομάδας 30 Μαρτίου έως και 3 Απριλίου, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες της Α΄Λυκείου:

να μελετήσουν από το 7ο Κεφάλαιο (Ο ελεύθερος, υπεύθυνος και ενεργός πολίτης) του βιβλίου τους, τις παραγράφους 7.1 Το αξίωμα του πολίτη και 7.2 Περιβαλλοντική αγωγή, όπως και τα αντίστοιχα παραθέματα των παραγράφων αυτών.Επίσης να αναγνωρίσουν και να απαντήσουν τις Ερωτήσεις-Ασκήσεις- Δραστηριότητες του ίδιου κεφαλαίου, για τις αντίστοιχες παραγράφους .

Μπορείτε, σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Πολιτική Παιδεία» και τον αριθμό τηλεφώνου, στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω του email του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.

 

 

Δευτέρα, 23-3-2020

Στη διάρκεια της εβδομάδας 23-29 Μαρτίου, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες της Α΄Λυκείου:

να παραβλέψουν το 5ο κεφάλαιο (Η Πολιτεία-Η Πολιτική κοινότητα) και να μελετήσουν από το 6ο Κεφάλαιο (Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση) του βιβλίου τους, όλες τις παραγράφους, όπως και τα παραθέματα του ίδιου κεφαλαίου. Το 6ο κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι, εκτός από ενδιαφέρον, ιδιαίτερα ευκολονόητο. Επίσης να κάνουν και τις Ερωτήσεις-Ασκήσεις- Δραστηριότητες του ίδιου κεφαλαίου, σελ. 80.

Μπορείτε, σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Πολιτική Παιδεία» και τον αριθμό τηλεφώνου, στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω τουemail του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.

 

 

Πέμπτη, 17-3-2020

Τις επόμενες ημέρες παρακαλούνται οι μαθητές να μελετήσουν από το 4ο Κεφάλαιο του βιβλίου τους την παράγραφο 4.5: Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, όπως και τα παραθέματα των σελίδων 52 και 53.

Να κάνουν ακόμη επανάληψη σε ολόκληρο το 4ο κεφάλαιο (εκτός της παραγράφου 4.4: Το κράτος ως παραγωγός και καταναλωτής στην οποία θα επανέλθουμε αργότερα), με στόχο να είναι σε θέση να απαντήσουν, όταν ερωτηθούν, στις Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Δραστηριότητες του κεφαλαίου, σελ. 54.

Χρήσιμο θα ήταν ιδιαίτερα να ανατρέξουν στην παράγραφο 2.2: Χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας του 2ου κεφαλαίου και να προσπαθήσουν να τα συσχετίσουν με τα χαρακτηριστικά της οικονομίας.

Μπορείτε, σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Πολιτική Παιδεία» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω τουemail του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.