Η μετάφραση του έργου του Λυσία Υπέρ του Μαντιθέου

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=347&m=1

 

Για Λεξικά

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

 

Η διδάσκουσα

Κ. Σιούλη