Παρακαλούνται οι μαθητές να επεξεργασθούν την ακόλουθη διδακτική ύλη στο μάθημα των Γερμανικών και να αποστείλλουν  τις απαντήσεις των ασκήσεων στο Εμαιλ του σχολείου.
 
Β Λυκείου:    Die Übungen aus dem Text: Der geheilte Patient
 
 
Viele Grüße
 
Η διδάσκουσα
Ε. Αθανασίου