'' Λύτρωση ''   Η λύτρωση στη θρησκεία και στην καθημερινή ζωή

Η λύτρωση στον Χριστιανισμό

Η διδασκαλία του Ινδουισμού για τη λύτρωση

'' Αθεία '' Κυριότερα αίτια   Σχέση πίστης - ηθικής

                                                   Σχέση πίστης - επιστήμης

'' Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ'εικόνα και καθ'ομοίωσιν ''   Σημασιολογία - ερμηνεία

Θεία Πρόνοια - Θαύμα

Η δημιουργία του κόσμου και η δημιουργία του ανθρώπου

Ανάλυση - Ερμηνεία του κειμένου της Γένεσης

Μελέτη φυλλαδίων - φωτοτυπιών

Στη συνέχεια θα ασχοληθείτε με το κεφάλαιο της Ηθικής και συγκεκριμένα με τις ενότητες

5.1 Βιοηθική     και 5.3 Ζωή  

Μπορείτε να ανατρέξετε στo διαδίκτυο στις ομιλίες του Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικολάου          

''Η Ορθόδοξη Εκκλησία και τα ζητήματα Βιοηθικής'' και ''Νεοφανή βιοηθικά διλήμματα''.                    

 

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL-B126/Thriskeutika_B-Lykeiou_BM.pdf