Πέμπτη, 7-5-2020

Οι μαθητές/τριες της Β΄τάξης παρακαλείστε μέχρι την επόμενη Πέμπτη, να μελετήσετε από

την 6η Θεματική ενότητα: Παγκοσμιοποίηση τις σελίδες 125 έως και 131).

Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί και πάλι στα Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας καθώς και στο Εισαγωγικό Σημείωμα. Επίσης να σημειώσετε τις έννοιες, που παρά την προσωπική αναζήτηση που κάνατε στο διαδίκτυο ή άλλες πηγές δεν έχετε κατανοήσει, ώστε να τις αποσαφηνίσουμε από 18 Μαΐου στην τάξη.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Σύγχρονος Κόσμος» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω.

 

 

Πέμπτη, 30-4-2020

Οι μαθητές/τριες της Β΄τάξης παρακαλείστε μέχρι την επόμενη Πέμπτη 7 Μαΐου να κάνετε επανάληψη την 5η Θεματική ενότητα: Ταυτότητες(σελίδες 107 έως και 121).

Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί και πάλι στα Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας καθώς και στο Εισαγωγικό Σημείωμα. Επίσης να σημειώσετε τις έννοιες, που παρά την προσωπική αναζήτηση που κάνατε στο διαδίκτυο ή άλλες πηγές δεν έχετε κατανοήσει, ώστε να τις αποσαφηνίσουμε (σύντομα) στην τάξη.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Σύγχρονος Κόσμος» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω.

 

 

Πέμπτη, 23-4-2020

Αφού σας ευχηθώ Χρόνια Πολλά και Καλά και τη γρηγορότερη συνάντησή μας στο σχολείο, θέλω να σας παρακαλέσω

Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, 30 Απριλίου να μελετήσετε

από την 5η Θεματική ενότητα: Ταυτότητες

τις σελίδες 116 έως και 121. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί και πάλι στα Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας καθώς και στο Εισαγωγικό Σημείωμα.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Σύγχρονος Κόσμος» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω.

 

 

Δευτέρα, 30-3-2020

Στη διάρκεια της εβδομάδας από 30 Μαρτίου έως και 3 Απριλίου, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να μελετήσουν από την 5η Θεματική ενότητα: Ταυτότητες, τις σελίδες 107 έως και 115. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί στα Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας καθώς και στο Εισαγωγικό Σημείωμα.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Σύγχρονος Κόσμος» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω του email του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.

 

 

Δευτέρα, 23-3-2020

Στη διάρκεια της εβδομάδας από 23 έως και 29 Μαρτίου, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να μελετήσουν από την 4η Θεματική ενότητα: Ευρωπαϊκή Ένωση του βιβλίου τους τις σελίδες 75, 76, 77 ολοκληρώνοντας την ενότητα μέσω και της αξιοποίησης του Διαδικτύου για περισσότερες πληροφορίες. Ακριβώς λόγω του όγκου των σχετικών με την Ε.Ε. πληροφοριών, να κάνουν επανάληψη σε ολόκληρη την 4η θεματική ενότητα.Να σκεφτούν επίσης, με αφορμή την διεθνή υγειονομική κρίση του «κορονοϊού» εάν υπήρξε ενιαία αντιμετώπιση από την πλευρά των κρατών-μελών της Ε.Ε., και εάν όχι πού μπορεί να οφείλεται αυτό.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Σύγχρονος Κόσμος» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω τουemail του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.

 

 

Πέμπτη, 17-3-2020

Τις επόμενες ημέρες παρακαλούνται οι μαθητές να μελετήσουν από την 4η Θεματική ενότητα: Ευρωπαϊκή Ένωση του βιβλίου τους, από την σελίδα 67 μέχρι και τη σελίδα 77.Ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες «εμβάθυνση» και «διεύρυνση» του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, στα κριτήρια προσχώρησης νέου κράτους στην Ε.Ε. (σελ. 67 και 68), στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα δικαιώματα του ευρωπαίου πολίτη (σελ. 69), στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση καιστο ευρώ σαν κοινό νόμισμα (σελ. 72, 73, 74). Μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε επίσης, σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Σύγχρονος Κόσμος» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω τουemail του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.