Δευτέρα, 30-3-2020

Στη διάρκεια της εβδομάδας από 30 Μαρτίου έως και 3 Απριλίου, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να μελετήσουν από το 4ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου τους, τις παραγράφους 4.3: Η αυτοκρατορία-Η μοναρχία (Στωικοί) και 4.4 Το εθνικό κράτος -Από την απολυταρχία στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία (Μακιαβέλλι, Ο Ηγεμόνας). Να μελετηθούν επίσης και τα αντίστοιχα παραθέματα και να αναγνωρισθούν και απαντηθούν οι σχετικές ερωτήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες των σελίδων 124, 125.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω του email του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.

 

Δευτέρα, 23-3-2020

Στη διάρκεια της εβδομάδας από 23-29 Μαρτίου, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να μελετήσουν από το 3ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου τους, τις παραγράφους 3.6: Κοινωνικές ανισότητες: 3.6.3Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, 3.6.4 Οι κοινωνικές ανισότητες στην ελληνική κοινωνία και 3.6.5 Η ισότητα των ευκαιριών: ένα διαχρονικό αίτημα. Να μελετηθούν επίσης και τα αντίστοιχα παραθέματα και να απαντηθούν οι σχετικές ερωτήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες των σελίδων 90, 91.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω τουemail του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.

 

 

Πέμπτη, 17-3-2020

Τις επόμενες ημέρες παρακαλούνται οι μαθητές να μελετήσουν από το 3ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου τους, τις παραγράφους 3.5.3: Κοινωνική κινητικότητα (σελ. 80, 81, 82), 3.6: Κοινωνικές ανισότητες (3.6.1 Αίτια και μορφές κοινωνικών ανισοτήτων και 3.6.2 Συνέπειες των κοινωνικών ανισοτήτων. Να μελετηθούν επίσης και τα αντίστοιχα παραθέματα.

Μπορείτε επίσης, σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω τουemail του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.