Δευτέρα, 30-3-2020

Στη διάρκεια της εβδομάδας από 30 Μαρτίου έως και 3 Απριλίου, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες, να κάνουν επανάληψη κεφαλαίου ή κεφαλαίων που θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερο την προσοχή τους, από το σχολικό τους βιβλίο (εκτός από τις σελίδες ή τις παραγράφους που δεν περιλαμβάνονται στην διδακτέα και εξεταστέα ύλη).

Να επεξεργαστούνκαι πάλιτις ερωτήσεις του βιβλίου των κεφαλαίων αυτών και να επαληθεύσουνοι ίδιοι την ορθότητα των απαντήσεων τους, με βάση το βοήθημα που συνοδεύει το βιβλίο τους ( Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Γενικού Λυκείου Λύσεις Ασκήσεων).Να δώσουν ακόμη ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες που περιλαμβάνονται στο «ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ», έστω και αν ήδη τους είναι γνωστές. Επίσης να σημειώσουν τις έννοιες που τυχόν δεν έχουν γίνει κατανοητές στο βαθμό που είναι αναγκαίο.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω του email του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.

 

 

Δευτέρα, 23-3-2020

Στη διάρκεια της εβδομάδας από 23 έως και 29 Μαρτίου, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες, να κάνουν επανάληψη του 6ου (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και του 9ου (Οικονομικές διακυμάνσεις-Πληθωρισμός-Ανεργία) κεφαλαίου, από το σχολικό τους βιβλίο (εκτός από τις σελίδες ή τις παραγράφους που δεν περιλαμβάνονται στην διδακτέα και εξεταστέα ύλη).

Να επεξεργαστείτε και πάλιτις ερωτήσεις του βιβλίου των κεφαλαίων αυτών και να επαληθεύσετε οι ίδιοι την ορθότητα των απαντήσεων σας, με βάση το βοήθημα που συνοδεύει το βιβλίο σας ( Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Γενικού Λυκείου Λύσεις Ασκήσεων).Να δώσετε ακόμη ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες που περιλαμβάνονται στο «ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ», έστω και αν ήδη τις γνωρίζετε. Σύντομα θα σας στείλω ασκήσεις με τον ίδιο τρόπο, όπως και την περασμένη Πέμπτη.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω τουemail του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.

 

 

 

Πέμπτη, 17-3-2020

Τις επόμενες ημέρες παρακαλούνται οι μαθητές να κάνουν επανάληψη του 10ου κεφαλαίου: «Τα δημόσια οικονομικά», από το σχολικό τους βιβλίο (εκτός από τις σελίδες ή τις παραγράφους που δεν περιλαμβάνονται στην διδακτέα και εξεταστέα ύλη).

Να επεξεργαστείτε ακόμη τις ερωτήσεις του βιβλίου στις σελίδες 184 και 185 και να επαληθεύσετε οι ίδιοι την ορθότητα των απαντήσεων σας, με βάση το βοήθημα που συνοδεύει το βιβλίο σας ( Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Γενικού Λυκείου Λύσεις Ασκήσεων).

Μπορείτε ακόμη, σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω τουemail του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.