Έναρξη Σχολικού Έτους 2019-2020

Έναρξη του επόμενου σχολικού έτους 2019-2020 την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 στις 08:30 π.μ. 

 

από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2019

 

 
Πρόεδρος: Παπαδάκης Σταματογιώργης, 
Αντιπρόεδρος: Παπαδάκη Αναστασία
Γραμματέας: Μαρκέλης Ηλίας
Ταμίας: Τσουκάτου Παρασκευή
Μέλη: Βάλεβα Μαλίνα, Βλασακίδης Αναστάσιος, Γένοβα Μιλένα

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
κ. Παπαδάκης : 017620461395