Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα παρακάτω σχετικά, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2003 (κλάσης 2024) έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021, στις κατά τόπους Στρατολογικές υπηρεσίες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

Απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2024