Σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης Βερολίνου αναστέλλεται η λειτουργία με την διά ζώσης παρουσία των μαθητών και των εκπαιδευτικών των ελληνικών Δημοτικών, Γυμνασίων-Λυκείων της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας από τις 11.01.2021 ώς και τις 29.01.2021.

Θα εφαρμοστεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση από την Τετάρτη 13.01.2021 ώς την Παρασκευή 29.01.2021.
 
Εκ της Διευθύνσεως