Σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης Βερολίνου συνεχίζεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας με την διά ζώσης παρουσία των μαθητών και των εκπαιδευτικών των ελληνικών Δημοτικών, Γυμνασίων-Λυκείων της  Βόρειας Βεστφαλίας και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από 15-02-2021 έως και 19.02.2021.
 
Η αν. Διευθύντρια
Κωνσταντινιά Σιούλη