Σημαιοφόροι και παραστάτες κρατούν "ψηλά τα λάβαρα" εντός κι εκτός ορθόδοξου ναού Κολωνίας

28hOktobriou2018 01

28hOktobriou2018 02