Το Σχολείο μας επισκέφτηκε στις 04.11. 2015 τον βοτανικό κήπο.

Δείτε το pdf της εκδρομής εδώ.