Το διαδίκτυο ενισχύει τη διερευνητική μάθηση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την κατάκτηση στέρεας και όχι ανενεργούς, προσωρινής γνώσης. Η δημιουργία του ψηφιακού αποθετηρίου προτάσεων για τον εμπλουτισμό της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυξανόμενης ικανότητας αυτοδιαχείρισης του μαθητή που προϋποθέτει επαρκή ψηφιακό γραμματισμό καθώς και την κατάκτηση των απαραίτητων στρατηγικών μάθησης μέσα από την πληθώρα προτάσεων που παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

http://linoit.com/users/anastasiapasia/canvases/eltresourcepack