Έναρξη Σχολικού Έτους 2019-2020

Έναρξη του επόμενου σχολικού έτους 2019-2020 την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 στις 08:30 π.μ. 

 

από τη Διεύθυνση του Σχολείου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 2018

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ελισάβετ ΠΕ 07

ΓΚΟΥΤΣΙΑΣ Κωνσταντίνος ΠΕ 03

ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ Βασίλειος ΠΕ 86

ΚΑΡΑΒΑ Μαρία ΠΕ 04

ΜΑΝΟΥ Αγγελική ΠΕ 06

ΜΠΕΣΣΑ Ελεωνόρα ΠΕ 78

ΠΑΝΤΟΥΣΗ Χριστίνα ΠΕ 02

ΣΙΟΥΛΗ Κωνσταντινιά ΠΕ 02

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Θεόδωρος ΠΕ 11

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος ΠΕ 02 διευθυντής

ΣΦΑΕΛΟΥ Ευαγγελία ΠΕ 06