Χάλκινη πιστοποίηση ψηφιακής ασφάλειας

Τα σχολεία έχουν το καθήκον να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον και πρόσβαση στις διαδικτυακές τεχνολογίες ως μέρος της διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας. Το Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κολωνίας βραβεύτηκε ως ένα από τα σχολεία που παρέχουν ένα ασφαλές και πλούσιο σε εμπειρίες ψηφιακό περιβάλλον για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Το σχολείο μας εκπαιδεύει και ενθαρύνει τους μαθητές στην καλλιέργεια θετικών διαδικτυακών εμπειριών μέσα από την εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει και το σχέδιο δράσης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Η χάλκινη πιστοποίηση μας εντάσσει στην μεγάλη οικογένεια των σχολείων της Ευρώπης και του ανεπτυγμένου κόσμου, όπου επιλέγουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση προκειμένου να παρέχουν ένα απαλλαγμένο από κινδύνους ψηφιακό περιβάλλον στα παιδιά.

Μεικτό μοντέλο μάθησης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

Το διαδίκτυο ενισχύει τη διερευνητική μάθηση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την κατάκτηση στέρεας και όχι ανενεργούς, προσωρινής γνώσης. Η δημιουργία του ψηφιακού αποθετηρίου προτάσεων για τον εμπλουτισμό της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυξανόμενης ικανότητας αυτοδιαχείρισης του μαθητή που προϋποθέτει επαρκή ψηφιακό γραμματισμό καθώς και την κατάκτηση των απαραίτητων στρατηγικών μάθησης μέσα από την πληθώρα προτάσεων που παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

http://linoit.com/users/anastasiapasia/canvases/eltresourcepack

 

Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

Στη συλλογική συνείδηση, οι σύγχρονες τεχνολογίες αποτελούν ένδειξη κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά και ποιοτικότερης παιδείας, ενώ αποτελεί γενική παραδοχή ότι στις σύγχρονες τεχνολογίες βρίσκεται η απαρχή για την ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των μαθητών, είναι σαφές ότι η χρήση τους στο ξενόγλωσσο μάθημα δεν αποτελεί πλέον απλώς «το κάτι παραπάνω» ή μία εναλλακτική λύση για το ξενόγλωσσο μάθημα, αλλά αναγκαιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κολωνίας, οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη μάθηση, παράγοντας το δικό τους αυθεντικό ψηφιακό υλικό και από παθητικοί ''καταναλωτές'' της γνώσης γίνονται συνδημιουργοί (prosumers) πρωτότυπου ψηφιοποιημένου υλικού.

Οι «ψηφιακοί γηγενείς» του σχολείου μας συμμετείχαν στην φετινή καμπάνια του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου με τίτλο '' Δυνατότητες και Προοπτικές Επαγγελμάτων'' και τους απονεμήθηκε έπαινος για τη δράση τους.

Το τελικό προϊόν της δράσης αυτής βρίσκεται στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://padlet.com/anastasiapasia/criif3u62a6x

 

Kαλή και δημιουργική χρονιά

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου Κολωνίας εύχεται ολόψυχα στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας καλή και δημιουργική χρονιά.