Γυμνάσιο Κουτσουρά Λασιθίου: το τρίτο σχολείο που μας επισκέφθηκε φέτος στα πλαίσια των προσκλήσεων σε σχολεία της πατρίδας.

Επίσκεψη Γυμνασίου Κουτσουρά Λασιθίου

 

Επίσκεψη Γυμνασίου Κουτσουρά Λασιθίου

Επίσκεψη Γυμνασίου Κουτσουρά Λασιθίου