Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την αναπροσαρμογή (μείωση) της εξεταστέα ύλη των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2020.

Διαβάστε εδώ την ΥΑ.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ