Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες.

 Διαβάστε εδώ Υ.Α. Φ.153/38644/Α5 (ΦΕΚ 1004 τ. Β΄/2020)

Διαβάστε εδώ Υ.Α. Φ.151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 τ. Β΄/2007)\