Πρόγραμμα

Εκτός των παραπάνω τηλεδιασκέψεων πραγματοποιούνται μαθήματα από εκπαιδευτικούς και με ασύγχρονες μεθόδους.

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ